stedenbouw . landschap . planologie

 

Bureau Nieuwe Gracht is een ontwerp- en onderzoeksbureau voor stedenbouw, landschap & planologie. Het bureau is opgericht in 1990 en sindsdien werken we op alle schalen, aan o.a. structuurvisies (omgevingsvisies), masterplannen, gebiedsvisies en inrichtingsplannen. Daarnaast doen we zowel ruimtelijk als programmatisch onderzoek.


Wat we ook doen, we vinden dat een goed plan gebaseerd is op gebiedskennis, een goede ruimtelijke analyse en aandacht voor de geschiedenis van een plek.


Onze aanpak is inzichtelijk en communicatief. In een overzichtelijk proces komen we samen met de opdrachtgever(s) en belanghebbenden tot vernieuwende, maar altijd realiseerbare oplossingen.


Onze opdrachtgevers bestaan vooral uit gemeenten, regionale samenwerkings-verbanden, provincies en ministeries.

participatie

opdrachtgevers

omgevingsvisie

overzicht_opdrachtgevers.html
interactieve_planvorming.html
Omgevingsvisie___Structuurvisie.html