stedenbouw . landschap . planologie

 

Participatie & interactieve planvorming

Nieuwe Gracht besteedt van oudsher veel aandacht aan het betrekken van bewoners en belanghebbenden bij het opstellen van plannen. Zij zijn immers de (toekomstige) gebruikers van een gebied en kunnen als geen ander aangeven wat de sterke punten zijn en wat eventueel beter moet.


Wij hebben dan ook veel ervaring met het opzetten en begeleiden van workshops, ontwerpsessies, open planprocessen en interactieve websites. Klassiek of digitaal, serieus naar elkaar luisteren vormt wat ons betreft altijd de leidraad.