stedenbouw . landschap . planologie

 

gebiedsvisie voormalig werkeiland

De Blocq van Kuffeler

Opdrachtgever

Gemeente Almere & Flevolandschap


i.s.m. bureau Buhrs


Looptijd

september 2018 - heden


opdrachtomschrijving

Opstellen van een gebiedsvisie voor het voormalige werkeiland rond gemaal De Blocq van Kuffeler en omgeving. De gebiedsvisie moet dienen als richtinggevend kader voor diverse besluiten en acties, in samenspraak met en zo veel mogelijk gedragen door alle belanghebbenden (ACM, bewoners, camping Waterhout, FlevoLandschap, gemeente Almere, provincie Flevoland, RWS, SBB, Vogel- en natuurwacht Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, WSV de Blocq).Dit project loopt nog. Na afronding wordt deze pagina verder aangevuld.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html