stedenbouw . landschap . planologie

 

Analyse

Deltaprogramma Zoet Water

Opdrachtgever

ministerie van I&M


Looptijd

mei 2012 t/m juni 2014


opdrachtomschrijving

Nieuwe Gracht is gevraagd om bijdragen te leveren aan het Deltaprogramma Zoetwater. Het werk is pas halverwege, maar de contouren voor een effectieve en flexibele (want adaptieve) strategie tekenen zich al af. Kaarten en andere beelden die kennis aandragen, het inzicht vergroten en samenhang t.b.v. de besluitvorming aanbrengen blijken inderdaad onmisbaar te zijn om dit complexe proces tot een goed einde te brengen.


Dit projectblad zal nog verder worden aangevuld.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html