stedenbouw . landschap . planologie

 

4 concepten

Discussienota Ede-oost

Opdrachtgever

gemeente Ede


Looptijd

2003 - 2004


opdrachtomschrijving

De discussienota Ede-oost dient een drietal elementen te omvatten. Ten eerst een visie op de programmatische en ruimtelijke potenties van de Spoorzone. Daarnaast een daarop aansluitende ontwikkelingsstrategie, waarin de stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen met elkaar in verband zijn gebracht. En tenslotte de programmatische en ruimtelijke uitgangspunten voor de diverse projecten in de Spoorzone.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html