stedenbouw . landschap . planologie

 

Opgave

Ecologische verkenning Floriade Almere

Opdrachtgever

gemeente Almere


I.s.m. Sjef Jansen (Planecologie)


Looptijd

juli - oktober 2015


Opdrachtomschrijving

Verkennen van de mogelijkheden om (nieuwe) ecologie bij de ontwikkeling van de Floriade - en daarna bij de omvorming tot een nieuw stadsdeel - vorm te geven. Dit alles in hanteerbare uitgangspunten en aansprekende en inspirerende beelden. 

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html