stedenbouw . landschap . planologie

 

Programma Groene gebiedsontwikkeling

Plankaart

Opdrachtgever

Ministerie van VROM (DG Ruimte) & provincie Zuid-Holland


Looptijd

november 2006 - juni 2007


opdrachtomschrijving

Het leveren van externe expertise ten behoeve van het DGR-Programma Groene Gebiedsontwikkeling (GGO). Bij de inzet van bureau Nieuwe Gracht lag de nadruk vooral op het uitvoeren van een gedegen landschappelijke analyse en het ontwikkelen van ruimtelijke visies voor acht groene voorbeeldgebieden op het raakvlak van stad en land.


projectmedewerkers

Robert Arends


agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html