stedenbouw . landschap . planologie

 

Visiekaart

Groenagenda Zuid-Holland

Opdrachtgever

provincie Zuid-Holland


Looptijd

januari 2012 - april 2013


opdrachtomschrijving

Nieuwe Gracht is gevraagd om zowel de analysefase als de visie- en uitwerkingsfase van het opstellen van de Groenagenda te ondersteunen, enerzijds door bijdragen aan workshops, anderzijds door kaart- en ander beeldmateriaal te maken dat in een oogopslag de bedoeling verduidelijkt en het mogelijk maakt om (regionale) discussies met gebruikers en eigenaren over de beleidsomslag en -aanscherping te kunnen voeren.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html