stedenbouw . landschap . planologie

 

Opgave

Living Lab Utrecht - duurzame mobiliteit

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html

Opdrachtgever

ministerie I&M, ministerie EZ, provincie Utrecht, gemeente Utrecht (living Lab Utrecht)


I.s.m. Terra Incognita & Goudappel Coffeng


Looptijd

september - december 2016


Opdrachtomschrijving

Ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit bij de ontwikkeling van het Utrechtse Beurskwartier.

overzicht maatregelen duurzame mobiliteit