stedenbouw . landschap . planologie

 

Opgave

Living Lab Utrecht - duurzame mobiliteit

vervolg

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html

Opdrachtgever

ministerie I&M, ministerie EZ, provincie Utrecht, gemeente Utrecht (living Lab Utrecht)


I.s.m. Terra Incognita


Looptijd

september - december 2017


Opdrachtomschrijving

Een vervolg op het ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit bij de ontwikkeling van het Utrechtse Beurskwartier. De nadruk ligt op uitwerking van het concept ‘parkeren op afstand’.