stedenbouw . landschap . planologie

 

Opgave

Living Lab Utrecht - innovatieve stadslogistiek

vervolg

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html

Opdrachtgever

ministerie I&W, ministerie EZ, provincie Utrecht, gemeente Utrecht (living Lab Utrecht)


Looptijd

september - december 2018


Opdrachtomschrijving

Een vervolg op het ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit bij de ontwikkeling van het Utrechtse Beurskwartier. Dit keer zijn innovatieve vormen van stadslogistiek onderzocht. Denk daarbij aan pakket-, maaltijd- en boodschappenbezorging, klusbedrijven in de wijk en afvalafhandeling. Doelstelling was een optimale leefbaarheid in de wijk in combinatie met een zo efficiënt mogelijke stadslogistiek.

download het eindrapport

projecten__LLU_3.0_files/LLU%20stadslogistiek%20%28Nieuwe%20Gracht%29.pdf