stedenbouw . landschap . planologie

 

Analyse

Verkenning Landelijk Wonen

Opdrachtgever

Bureau Regio Randstad


Looptijd

juni 2002 - januari 2003


Opdrachtomschrijving

Onderzoeken of voldaan kan worden aan de grote vraag naar landelijk wonen in de Randstad en tegelijkertijd de kwaliteit van het landelijk gebied in het westen van Nederland behouden kan blijven of zelfs verbeterd kan worden.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html