stedenbouw . landschap . planologie

 

Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Varianten

Opdrachtgever

Havenbedrijf Rotterdam


Looptijd

november 2010 - april 2011


Opdrachtomschrijving

Het opstellen van een integrale analyse van het landschap tussen Vlaardingen en Maassluis en op basis hiervan het ontwikkelen van alterna-tieven voor de Blankenburgverbinding A15-A20. Voor de meestbelovende alternatieve tracés zijn voorstellen voor inpassing ontworpen.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies_2.html