stedenbouw . landschap . planologie

 

Plangebied (profielen 1)

Verkenning t.b.v. ‘Pilot IJssel’

Opdrachtgever

Ministeries van VROM, LNV, V&W en OC&W


Looptijd

2005 - 2006


opdrachtomschrijving

Het doel van de Verkenning t.b.v. de Pilot IJssel is drieledig. Ten eerste dient het ontwerphandreikingen te bieden voor het ontwerpen aan de rivier en de directe omgeving. Daarnaast zal het de contouren moeten schetsen van (tussen)resultaten en producten van de Pilot IJssel. Tot slot moeten ook bouwstenen worden geleverd voor de organisatie van het werkproces van de pilot. Bureau Nieuwe Gracht leverde hiervoor de inhoudelijke inbreng en werkte de resultaten uit ten behoeve van het Plan van Aanpak voor de uitvoering van de pilotstudie.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html