stedenbouw . landschap . planologie

 

Toekomstvisie Markermeer-IJmeer

Plankaart

Opdrachtgever

Samenwerkingsverband Toekomstagenda Markermeer-IJmeer


Looptijd

november 2008 - augustus 2009


opdrachtomschrijving

Opstellen van een regionale toekomstvisie, variantenstudie en onderbouwing.

projectmedewerkers

Wim Keijsers en Barbara Ruyssenaars


agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html