stedenbouw . landschap . planologie

 

Uitwerkingsplan Almeersepoort

Oostvaardersplassen

Opdrachtgever

gemeente Almere, Staatsbosbeheer & Stad & Natuur Almere


Looptijd

maart 2017 - voorjaar 2019


opdrachtomschrijving

Opstellen van een uitwerkingsplan voor de Almeersepoort van de Oostvaar-dersplassen. Dit uitwerkingsplan borduurt voort op de door Nieuwe Gracht en Buhrs opgestelde Ontwikkelingsvisie voor de Almeersepoort uit 2016.


Doel van het uitwerkingsplan is een verdere ontwikkeling van de Almeersepoort tot een volwaardig onderdeel van de Oostvaardersplassen (en in de toekomst het Nationaal Park Nieuw Land), met aanvullende mogelijkheden voor natuur en recreatie.Dit project loopt nog. Na afronding wordt deze pagina verder aangevuld.

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html