stedenbouw . landschap . planologie

 

Verkenning A’werpen - R’dam (VAR2)

Eindrapport

Opdrachtgever

ministerie van VROM


Looptijd

juli 2010 t/m februari 2011


opdrachtomschrijving

Bijdragen in tekst en beeld aan de rapportage Dynamische Delta 2020 - 2040, het visie en afsprakenkader MIRT-VAR.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies_2.html