stedenbouw . landschap . planologie

 

Ontwikkelingsplan

Veerweggebied

Visiekaart

Opdrachtgever

gemeente Culemborg


Looptijd

maart 2004 - februari 2005


opdrachtomschrijving

Opstellen van een gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het enigszins in verval geraakte Culemborgse Veerweggebied.

Uitgangspunt is een gefaseerde ontwikkeling voor de (middel)lange termijn in drie stappen van vijf jaar.

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html