stedenbouw . landschap . planologie

 

Probleemgebieden

Visie Hollandse Kust (stap 1 & 2)

Opdrachtgever

provincies Noord- & Zuid-Holland


Looptijd

1999 - 2001


Opdrachtomschrijving

Om de relatie tussen het kustveiligheidsbeleid en de inrichtingsmogelijkheden van de kustzone in beeld te brengen zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland in 1999 het project Strategische Visie Hollandse Kust gestart. Deze kustvisie moet uitmonden in een aanzet voor een geïntegreerd kustbeleid. In het kader van het project is de bureaus Arcadis, Alkyon en Nieuwe Gracht gevraagd een onderzoek uit te voeren naar kustveiligheid en planologie in de kustzone.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html