stedenbouw . landschap . planologie

 

Analyse

Woningbouwprogrammering stedendriehoek

Opdrachtgever

Regio stedendriehoek


Looptijd

2011 - 2012


opdrachtomschrijving

Met het Kwalitatieve Woonprogramma (KWP3) van de provincie Gelderland als referentiekader:


  1. analyse van de ontwikkeling van de regionale woningbouw naar omvang en aard;

  2. verkenning van de concurrentie tussen de woningmarkten in de regio;

  3. doen van voorstellen voor de ontwikkeling van gezamenlijke regionale woningbouwstrategieën.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html