stedenbouw . landschap . planologie

 

Analyse

Wijkvisie De Bunders

Veghel

Opdrachtgever

gemeente Veghel


Looptijd

2012 - 2013


opdrachtomschrijving

  1. Analyseren van bestaande situaties en maatschappelijke trends, gericht op het inventariseren van opgaven voor de leefkwaliteit in de wijk.

  2. Uitwerken van die opgaven in een gefaseerd actieprogramma.

  3. Verankeren van de samenwerking in een convenant tussen gemeente, wijkraad en stakeholders in de wijk.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html