stedenbouw . landschap . planologie

 

Vogelvlucht


projectmedewerkers

Robert Arends, Jan Willem Tap en Eric Zinger


Opdrachtgever

Gemeente Culemborg


Looptijd

2004-2005


opdrachtomschrijving

In het kader van het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (OSV) is door bureau Nieuwe Gracht een ontwikkelingsplan gemaakt voor de stedebouwkundige invulling van 't Buitenhof, een nieuw binnenstedelijk woongebied in Culemborg. Het ontwikkelingsplan legt de basis voor de realisatie van circa 110 woniningen (laagbouw en appartementen) in een landschappelijke setting.

't Buitenhof Culemborg

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html