stedenbouw . landschap . planologie

 

Franciscushof Raalte

Plankaart

Opdrachtgever

Gemeente Raalte


Looptijd

2007


opdrachtomschrijving

Opstellen van een ontwikkelingsvisie voor het terrein van de psychiatrische instelling St. Franciscushof, dat eind 2008 kaal zal worden opgeleverd. Passend bij de gemeentelijke wens 'er iets bijzonders van te maken' was vooraf geen gedetailleerd programma van eisen opgesteld.

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html