stedenbouw . landschap . planologie

 

groenbeleidsplan Culemborg

Opdrachtgever

Gemeente Culemborg


Looptijd

december 2018 - juli 2019


opdrachtomschrijving

In vervolg op het ophalen van de opgaven en ambities voor het nieuwe groenbeleid van Culemborg wil de gemeente een groenbeleidsplan opstellen voor het stedelijke gebied. In het groenbeleidsplan wordt per wijk een visie op het groen in Culemborg ontwikkeld. De ambities worden uitgewerkt in een groene agenda.Dit project loopt nog. Na afronding wordt deze pagina verder aangevuld.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html