stedenbouw . landschap . planologie

 

Integratie gebiedsontwikkeling IJsselsprong

Plankaart

Opdrachtgever

Projectbureau IJsselsprong (Brummen-Voorst-Zutphen)


Looptijd

april 2009 tot en met juni 2009


opdrachtomschrijving

Integreren van het Intergemeentelijke Structuurplan IJsselsprong met geactualiseerde  rivierkundige maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier .

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html