stedenbouw . landschap . planologie

 

Kadernotitie Masterplan

Middengebied IJsselsprong

Plankaart

Opdrachtgever

Programmabureau IJsselsprong


Looptijd

april 2010 tot en met september 2010


opdrachtomschrijving

Verkennen van de strategische opgaven voor het middengebied van de IJsselsprong tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen en gewijzigde marktomstandigheden.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html