stedenbouw . landschap . planologie

 

Bypass Kampen IJsseldelta

Scenario 1

Opdrachtgever

gemeente Kampen


Looptijd

2006


opdrachtomschrijving

Verkenning van de ruimtelijke en programmatische ontwikkelingsmogelijkheden voor de gemeente Kampen in het gebied ten zuidwesten van de stad. In het kader van het Project IJsseldelta Zuid zullen in dit gebied in de komende jaren tal van ruimtelijke ontwikkelingen een rol gaan spelen, zoals de aanleg van een 'bypass Kampen' (nieuwe rivierarm tussen de IJssel en de Randmeren), de ingebruikname van de Hanzelijn, de opwaardering van de N50 en N307 en ruimte voor nieuwe woningbouw en recreatiemogelijkheden aan of in het water.

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html