stedenbouw . landschap . planologie

 

Kernrandzonevisie Oud Wulven

Houten

Opdrachtgever

Gemeente Houten


i.s.m. Terra Incognita


Looptijd

september 2017 - heden


opdrachtomschrijving

Opstellen van een kernrandzonevisie voor het gebied Oud Wulven, ten noorden van de kern Houten. In en rond dit gebied spelen verschillende ruimtelijke initiatieven. De gemeente wil een kernrandzonevisie opstellen in nauwe samenspraak met bewoners en andere betrokken partijen, om hiermee een afwegingskader te maken voor deze (en mogelijke toekomstige) initiatieven.


Dit project loopt nog. Na afronding wordt deze pagina verder aangevuld.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html