stedenbouw . landschap . planologie

 

Kernrandzonevisie Verwelius-locatie

De Bilt

Opdrachtgever

Gemeente De Bilt


i.s.m. Terra Incognita


Looptijd

maart t/m december 2018


opdrachtomschrijving

Opstellen van een kernrandzonevisie voor het voormalige Hessing-terrein en omgeving in De Bilt. Dit naar aanleiding van de plannen van bouwbedrijf Verwelius voor het realiseren van woningbouw op deze locatie.


In de kernrandzonevisie staan vooral de ruimtelijke randvoorwaarden centraal, waarbinnen op deze locatie woningbouw kan worden gerealiseerd.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html