stedenbouw . landschap . planologie

 

De legenda van Nederland

Plankaart

Opdrachtgever

ministerie van VROM


Looptijd

2002 - 2003


opdrachtomschrijving

Het leveren van een aanzet voor het systematisch ontwikkelen en gebruiken van schaalafhankelijke kaartondergronden bij de voorbereiding en presentatie van ruimtelijk beleid op landelijk en landsdelig niveau.


projectmedewerkers

Wim Keijsers en Maarten Witberg


agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html