stedenbouw . landschap . planologie

 

Open oproep

micRO

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, gemeente Tilburg, gemeente Maastricht & gemeente Enschede


I.s.m. Vera Cerutti (BuroCerutti) & Oedzge Atzema / Han Olden (Universiteit Utrecht / esd2)


Looptijd

najaar 2013 - voorjaar 2016


Opdrachtomschrijving

Onderzoeken van de ruimtelijke consequenties van economische schaalverkleining.

download het eindrapport

projecten__micRO_1_files/micRO%20eindrapport.pdf

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html