stedenbouw . landschap . planologie

 

Omgevingsvisie Bergen (Li)

Opdracht

Opdrachtgever

gemeente Bergen


Looptijd

maart 2018 - heden


opdrachtomschrijving

Opstellen van een Omgevingsvisie voor de gemeente Bergen, op basis van een uitgebreide participatieronde met gesprekken met bewoners, ondernemers en stakeholders. Op basis van deze participatieronde is een Hoofdlijnennotitie opgesteld, die de basis vormde voor een discussie met de raad. Deze Hoofdlijnennotite is inmiddels uitgewerkt tot een concept-Omgevingsvisie. Gemikt wordt op vaststelling in het voorjaar.Dit project loopt nog. Deze pagina wordt na afronding van het project aangevuld.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html