stedenbouw . landschap . planologie

 

Omgevingsvisie Tiel (eerste fase)

Opgave

Opdrachtgever

gemeente Tiel


i.s.m. Sander van der Eijk / Anders Groeien


Looptijd

mei 2018 - heden


opdrachtomschrijving

In de eerste fase van het opstellen van de Omgevingsvisie Tiel gaan we het gesprek aan met bewoners van Tiel, op zoek naar wat Tiel karakteriseert en typeert. We noemen dit de Tour de Tiel. Daarnaast wordt een overzicht geschetst van lopend beleid, trends en de belangrijkste thema’s voor de toekomst. Dit alles wordt verwerkt in een beeldend document, dat de basis legt voor nadere uitwerking in de tweede en derde fase.Dit project loopt nog. Deze pagina wordt na afronding van het project aangevuld.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html