stedenbouw . landschap . planologie

 

Omgevingsvisie Weststellingwerf

Visiekaart

Opdrachtgever

gemeente Weststellingwerf


Looptijd

mei 2017 - heden


opdrachtomschrijving

Opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Weststellingwerf in nauwe samenspraak met bewoners, bedrijven, de plaatselijke belangen en andere belanghebbenden. In totaal zijn twee inspiratieavonden, vier themabijeenkomsten en een bespreekavond georganiseerd. Tijdens de bespreekavond is het concept op hoofdlijnen gepresenteerd en getoetst aan de hand van een zestal casussen. Dit concept wordt momenteel verder uitgewerkt.


Dit project loopt nog. Deze pagina wordt na afronding van het project aangevuld.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html