stedenbouw . landschap . planologie

 

Schetsboek

Ruimte voor Olympische plannen

Ruimtevraag

Opdrachtgever

ministerie van VROM in samenwerking met NOC*NSF


Looptijd

november 2007 t/m juni 2009


opdrachtomschrijving

Ontwerpend verkennen van de ruimtelijke mogelijkheden voor Olympische Spelen in Nederland, mede op basis van de lessen die uit recente Spelen getrokken kunnen worden.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html