stedenbouw . landschap . planologie

 

Ontwikkelstrategie Rugdijk-Kouwenberg

Ontwikkelstrategie

Opdrachtgever

gemeente Tilburg


Looptijd

2009


opdrachtomschrijving

De Structuurvisie Tilburg Noordoost 2020 biedt het ruimtelijk kader voor de toekomstige ontwikkeling van de stadsrandzone Rugdijk-Kouwenberg tot een nieuw woon-gebied met circa 600 tot 800 woningen.

Voor deze gebiedsontwikkeling is een bijzonder proces gevolgd, waarin gelijktijdig de gebiedsambitie en de ontwikkelstrategie zijn geformuleerd. Samen met Lysias Advies is hiervoor een Ambitiedocument opgesteld dat de leidraad zal gaan vormen voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html