stedenbouw . landschap . planologie

 

Stedebouwkundig plan Salland II

Plankaart

Opdrachtgever

Gemeente Raalte


Looptijd

2007-2009


opdrachtomschrijving

Aan de noordrand van het dorp Raalte worden diverse nieuwe woonbuurten ontwikkeld. Salland II vormt het sluitstuk van de nieuwbouw. Deze woonbuurt biedt ruimte aan 240 woningen, waarvan een groot deel (65%) in de vorm van particulier opdrachtgeverschap zal worden ontwikkeld. Als ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de woningen zijn een stedebouwkundig plan, een verkavelingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html