stedenbouw . landschap . planologie

 

Sportlandkaart Nederland

Kaft

Opdrachtgever

NOC*NSF


Looptijd

november 2009 tot en met juli 2010


opdrachtomschrijving

Het leggen van de basis voor visievorming van de sportwereld op de ruimtelijke condities voor de beoefening van topsport in Nederland.

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html