stedenbouw . landschap . planologie

 

Stadserf Lawickse Allee Wageningen

Plankaart

Opdrachtgever

gemeente Wageningen


Looptijd

2007 - 2008


opdrachtomschrijving

In het voorjaar van 2005 verscheen het stedebouwkundig plan voor de inpassing van de Ruggengraat, een nieuwe HOV-buslijn in de stadsentree van Wageningen (opgesteld door bureau Nieuwe Gracht i.s.m. Goudappel Coffeng, mei 2005). Eén van de onderdelen van dit plan was de herinrichting van de Lawickse Allee, een drukke autoweg door het centrum van de stad. Eind 2007 verstrekte de gemeente Wageningen opdracht aan bureau Nieuwe Gracht om dit (her)inrichtingsplan nader uit te werken. Op 26 mei 2008 werden de plannen gepresenteerd op een informatieavond met bewoners en andere betrokkenen uit het gebied.


projectmedewerkers

Robert Arends


plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html