stedenbouw . landschap . planologie

 

toekomstvisie Scheendijk

Stichtse Vecht

Opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht


i.s.m. Terra Incognita


Looptijd

december 2017 - heden


opdrachtomschrijving

Opstellen van een toekomstvisie voor De Scheendijk, een buurtschap ten oosten van Breukelen. De doelstelling van de toekomstvisie is De Scheendijk Noord te ontwikkelen tot een uitnodigend overgangsgebied met een meer ‘open’ karakter, waarmee de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het achterliggende legakker- en plassengebied ten oosten van de Scheendijk wordt vergroot en de kwaliteit van de recreatieve bedrijvigheid aan de Scheendijk wordt versterkt.Bij het opstellen van de toekomstvisie voor de Scheendijk zijn de bewoners, ondernemers, gebruikers en stakeholders uit het gebied nadrukkelijk betrokken.


Dit project loopt nog. Na afronding wordt deze pagina verder aangevuld.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html