stedenbouw . landschap . planologie

 

Verkavelingsstudie Horeb-locatie

Beekbergen

Opdrachtgever

De Hoop GGZ


Looptijd

juli 2017 - heden


opdrachtomschrijving

De Hoop GGZ beheert ten zuiden van Beekbergen de Horeb-locatie. Als gevolg van wijzigingen binnen de WMO heeft De Hoop besloten de Horeb-locatie af te stoten. Gezocht wordt naar een mogelijke nieuwe invulling. In dat kader heeft Nieuwe Gracht een beleidsmatige verkenning gemaakt van de mogelijkheden van de locatie en in aanvulling daarop een aantal verkavelings-varianten voor het noordelijke en zuidelijke deel. Dit alles uitgaande van een beperkt aantal woningen.


Naar aanleiding van deze verkavelingsstudie heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Apeldoorn.


Dit project loopt nog. Na afronding wordt deze pagina verder aangevuld.

onderzoek

PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html

plannen

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html