stedenbouw . landschap . planologie

 

Ontwikkelingsvisie de Zandheuvel

Plankaart

Opdrachtgever

zorginstellingen Amerpoort ASVZ en Sherpa


Looptijd

2007 - 2008


opdrachtomschrijving

Het opstellen van een ruimtelijk plan voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in een natuurlijke, bosrijke omgeving: Parkwijk De Zandheuvel. In dit plan zijn de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten op het gebied van wonen, zorg, landschap, natuur en verkeer met elkaar in samenhang gebracht en vertaald naar een plan op hoofdlijnen. Het referentieplan vormt het kader voor de gebiedsontwikkeling en zal bij de verdere planvorming een belangrijke leidraad vormen voor de ontwikkelaars en bouwers van deze bijzondere nieuwe woonwijk aan de rand van Baarn.

plannen

onderzoek

inrichtings

visies

PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html