stedenbouw . landschap . planologie

 

Verkenning Windenergie Zuid-Holland

Plankaart

Opdrachtgever

provincie Zuid-Holland


Looptijd

juli - september 2008


opdrachtomschrijving

Verkennen van de mogelijkheden voor het realiseren van 1.000 MW opgesteld vermogen aan windenergie in 2020, in de provincie Zuid-Holland. De 'inpasbaarheid' in het landschap is daarbij het belangrijkste criterium.


projectmedewerkers

Barbara Ruyssenaars, Jan Willem Tap & Eric Zinger

agenderend

onderzoek

visies

plannen

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html